at afvise

at afvise
to turn down

verb


Dansk-engelsk ordbog mini. 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

 • afvise — af|vi|se vb., r, afviste, afvist …   Dansk ordbog

 • Refusere — 1. Afslå. Tilbagevise. Afvise. 2. (om heste) vige over for en forhindring …   Danske encyklopædi

 • Rejektion — Det at afvise, lade dumpe, kassere …   Danske encyklopædi

 • affeje — af|fe|je vb., r, de, t (afvise) …   Dansk ordbog

 • affærdige — af|fær|di|ge vb., r, de, t (afvise) …   Dansk ordbog

 • forsmå — for|små vb., forsmår, forsmåede, forsmået; forsmås (afvise, vrage); en forsmået elsker …   Dansk ordbog

 • kassere — kas|se|re vb., r, de, t (smide væk, afvise, vrage) …   Dansk ordbog

 • køkkenvej — køk|ken|vej sb., en, e, ene; komme ind ad køkkenvejen; gå køkkenvejen (uddanne sig indenfor køkkenfag); vise nogen køkkenvejen (afvise nogen) …   Dansk ordbog

 • løbepas — lø|be|pas sb., set, løbepas, sene; give nogen løbepas (afvise nogen) …   Dansk ordbog

 • refusere — re|fu|se|re vb., r, de, t (afvise, nægte) …   Dansk ordbog

 • rejicere — re|ji|ce|re vb., r, de, t (forkaste, afvise) …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”